Storbritannien är en viktig marknad för den svenska textil- och modebranschen. Det brittiska utträdet ur EU kommer att medföra mer byråkrati och större kostnader för en bransch som redan är utsatt för stor priskonkurrens. Det framkom under ett seminarium som arrangerades av Stockholm Fashion District och Utrikesdepartementet i går.

Under seminariet framkom det att modebranschen är en av de snabbast växande exportbranscherna i Sverige. Storbritannien är en viktig marknad för svenska företag, dels på grund av Londons position som modecentrum, dels för den stora brittiska efterfrågan på skandinaviska varor. I samband med att Storbritannien lämnar EU kommer det att bli svårare att handla med landet. Om Storbritannien och EU inte lyckas komma överens om ett frihandelsavtal beräknas tullen på teko-import hamna på 12%. Men även med ett frihandelsavtal kommer kostnaderna att öka för företagen på grund av mer administration. De ökade kostnader som Brexit medför slår särskilt hårt mot småföretagare som utgör en stor del av den svenska modebranschen. Under seminariet betonades det även att Brexit kommer att leda till högre priser på varor för slutkonsumenterna.

Ett av huvudbudskapen under seminariet var att företagen inom branschen måste förbereda sig för Brexit och göra en detaljerad riskanalys över sitt företag. Business Sweden rekommenderar att till exempel forma en Brexit-grupp inom företaget som följer utvecklingen eller att ta hjälp utifrån för att se över sin verksamhet. EU- och handelsministern Ann Linde betonade även att regeringen försöker förhandla fram så bra villkor som möjligt för branschen. Textil- och modebranschen är en viktig näring för Sverige och är också betydelsefull för Sveriges varumärke och turism, sa ministern under seminariet.

NamnlösMaria Sandow, Svensk Handel, Lena Sellgren, Business Sweden, Anneli Wengelin, Kommerskollegium och Ann Linde, EU- och handelsminister