ICC Sveriges generalsekreterare Susanna Zeko har idag blivit utsedd till en av ”Framtidens kvinnliga ledare”. Det är Ledarna som varje år publicerar en lista på 75 kvinnor i åldern 20–35 som uppvisat särskilda prestationer i sina ledarskap.

Urvalskriterierna är, enligt Ledarnas hemsida:

  • Kompetens
    Uppvisar ett transparent och inkluderande ledarskap som främjar resultat genom utveckling av medarbetares potential. Hanterat betydande ledarskapsutmaningar på ett framgångsrikt sätt.
  • Resultat
    Har ansvar och makt att utveckla och leda en verksamhet eller driver en angelägen samhällsförändring. Till exempel är chef över ett visst antal anställda, har ekonomiskt ansvar, verksamhetsansvar eller har uppvisat framstående resultat. Här bedöms också uppdragets komplexitet och graden av nytänkande.
  • Potential
    Leder framtidsinriktat utifrån en vision om hållbar utveckling.

Läs hela listan här