I samband med FN:s politiska högnivåforum, HLPF, om hållbar utveckling medverkar ICC Sveriges generalsekreterare Susanna Zeko under fredagen i ett evenemang om flerpartssamverkan för att uppnå målen i FN:s Agenda 2030. Samverkan mellan sektorer är helt central för att lyckas med hållbarhetsarbetet, inte minst när det gäller återhämtningen efter coronapandemin som haft en mycket negativ inverkan på flera av FN:s hållbarhetsmål.

Evenemanget arrangeras av regeringarna för Colombia och Sverige. Tillsammans med Susanna medverkar även, bl.a., Colombias miljöminister Carlos Correa samt Sveriges och Colombias ambassörer till FN, Charlotta Schlyter och Guillermo Roque Fernández de Soto.

Susanna Zeko:

– Sverige var tidigt med att inkludera olika sektorer i hållbarhetsarbetet, både näringsliv, civilsamhälle och akademi, vilket har placerat Sverige i framkant när det gäller hållbar utveckling. Ur ett näringslivsperspektiv ser jag att det finns en förståelse för den viktiga roll som internationell handel och investeringar spelar för att sprida hållbara innovationer och mobilisera resurser dit de som mest behövs. Under dagens evenemang kommer jag särskilt att lyfta vikten av lyhördhet hos politiker och tillgången till samverkansmöjligheter mellan alla sektorer – från offentligt och privat till akademi och civilsamhälle.

Läs mer om evenemanget på FN:s hemsida.