Vi hade nyligen nöjet att kunna bjuda in ICC-medlemmar till det första större mötet mellan WTO:s nya generaldirektör, Dr. Ngozi Okonjo-Iweala och näringslivet.

Fler än 1500 ICC-medlemmar från över 100 länder deltog i mötet där generaldirektören berättade mer om sin vision för WTO:s utveckling framgent. Inkludering av mikro-, små och medelstora företag (MSMEs) och framsteg i hittills i princip stillastående diskussioner gällande exempelvis illegala fiskerisubventioner och livsmedelsförsörjning lyftes fram som särskilt prioriterade, liksom fortsatta framsteg i de plurilaterala förhandlingarna om ett e-handelsavtal.

Ett fungerande multilateralt handelssystem med moderna spelregler är centralt för att företag bäst ska kunna bidra till globalt välstånd och utveckling. Som näringslivets globala röst utgör ICC en viktig kanal för att föra in företags behov och utmaningar till WTO-diskussioner. Vi följer utvecklingen noggrant och kommer bland annat arrangera ett Business Forum i anslutning till ministermötet som äger rum 30 november–3 december i Genève.

WTO Director-General on screen for first meeting with business - Members of International Chamber of Commerce