Den globala varuhandeln förväntas öka med 3,6 % i år enligt WTO:s prognos. Det är att jämföra med förra året då handeln ökade med endast 1,3 %. Till skillnad från de senaste åren ökar handeln dessutom mer än BNP, som beräknas hamna på 2,8 %. Tillväxten beror främst på mer handel inom Asien och ökad importefterfrågan i Nordamerika, där efterfrågan återhämtar sig efter att ha stagnerat under 2016.

Enligt prognosen ökar handeln mer för utvecklingsländer än industrialiserade länder, både när det gäller import och export. Däremot finns det tydliga regionala skillnader. Medan prognosen visar starka siffror för Asien så kan man se stagnerande handel i Afrika, Mellanöstern och Latinamerika, med undantag för Brasilien. Gällande Europa kan man se en ökning både för export och import.

WTO räknar inte med att ökningen kommer att vara lika stor nästa år. Penningpolitiken förväntas stramas åt i industrialiserade länder med bland annat högre räntor som resultat. Dessutom spås Kina strama åt sin finanspolitik för att förhindra en överhettning av sin ekonomi. Organisationen varnar också för att den växande protektionistiska retoriken riskerar att leda till fler handelsrestriktioner. Även ökade geopolitiska spänningar och naturkatastrofer kan ha en negativ påverkan på den framtida handeln, menar WTO i sin prognos.