Denna nyhet publicerades i januari 2017.

Under fredagen talade Storbritanniens minister för handel och investeringar, Mr. Greg Hands, på ett lunchseminarium ordnat av ICC, Stockholms Handelskammare och den Brittisk-Svenska Handelskammaren.

Handelsministern menade att det inte behöver bli alltför drastiska förändringar i den svensk-brittiska handelsrelationen efter Storbritanniens utträde ur EU. Ministern påpekade att eftersom handelsrelationen fungerade även innan Sverige gick med i EU, borde det goda förutsättningar för fortsatt goda relationer. Dessutom betonade han att när protektionisminstinkten i världen blir starkare, blir det allt viktigare att två länder med så stark frihandelsinstinkt som Sverige och Storbritannien samarbetar. Mr. Hands menade att Storbritannien även fortsatt kommer vilja värna om EU och om frihandel – kanske kommer de att bli en än starkare röst för frihandel.