Hur kommer relationen mellan EU och Storbritannien se ut i framtiden? Det var temat på ICC:s seminarium där Mats Ringborg och Peter Kleen presenterade sin rapport ”Brexit: Trade Policy Implications and Challenges – A Swedish Perspective”, i vilken de analyserar ett antal policyimplikationer och utmaningar som uppstår när Storbritannien lämnar EU.

Storbritannien (UK) kommer att lämna den Europeiska Unionen (EU) i mars 2019. Brexit innebär att UK lämnar EU:s inre marknad, tullunion och jurisdiktion. För att detta ska kunna ske på smidigast vis så bör alla förhandlingar vara klara redan i oktober 2018.

Mats och Peter förklarar att processen kommer att ske i tre faser. Det är på den första fasen fokus ligger under seminariet. Där kommer framförallt förhandlingarna handla om kostnaden för ”skilsmässan”, hur gränsen mellan Irland och Nordirland kommer att fungera och medborgarrättigheter för UK medborgare bosatta i EU och vise versa. En av de största tvistefrågorna mellan EU och UK är just kostnaderna, där EU gjort en beräkning på vad UK borde betala för de åtaganden de gjort som medlemmar samt för att täcka kostnaderna för flytten av de EU-organ som nu kommer behöva flyttas från London.

Ingen vet säkert hur relationen mellan EU och UK kommer att se ut efter mars 2019. Men Peter Kleen är optimistisk, ”jag lovar att äta upp min hatt om det inte blir något avtal” sa han under seminariet. Men det är osannolikt att det är klart till 2019 och kanske inte kommer kunna träda i kraft förrän 2023. Hur det kommer se ut fram till dess är mycket osäkert. Problemet är att EU inte kommer föra några förhandlingar om den framtida relationen innan de stora frågorna i fas ett är avklarade.

Seminariet avslutas av Peter och Mats med att poängtera att antingen är man med i EU eller inte, det finns inget mellanting. Näringslivet måste förbereda sig på detta och inte förvänta sig att allt kommer fortsätta som vanligt. Vill näringslivet ha en pragmatisk lösning så måste de också vara med och påverka.

Mats Ringborg och Peter Kleen radar i sin rapport upp ett antal rekommendationer till svenska beslutsfattare, bland annat anser de att det är av stor vikt att EU och UK ingår ett frihandelsavtal där parterna, i den mån det går, behåller nuvarande nivå av fri rörlighet för varor och tjänster samt inkluderar en särskild klausul om rörlighet för personer. Läs hela rapporten här.

Mats Ringborg, som är pensionerad diplomat, har bl.a. varit chef på enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad på utrikesdepartementet samt svensk OECD–ambassadör.

Peter Kleen är handelspolitisk analytiker och var 1992-2004 generaldirektör för Kommerskollegium. Han är Senior Fellow på den brysselbaserade tankesmedjan ECIPE. Både Mats och Peter är rådgivare hos den Stockholmsbaserade tankesmedjan Global Utmaning.