Lena Johansson, generalsekreterare ICC och Susanna Zeko, Director of Policy ICC, hälsade idag omkring 40 gäster välkomna till en eftermiddag med julmingel och spel.  Arrangörerna, som bestod av ICC, det nordiska nätverket för Global Compact, Institutet mot mutor (IMM) samt KPMG bjöd in sina respektive medlemmar och nätverk för att tillsammans spela FN:s Global Compact Dilemma spel, dela erfarenheter och nätverka.  Genom att spela dilemmaspelet, ett spel i vilket dilemman kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption behandlas, fick deltagarna lära sig mer om de tio principer som Global Compact består av. Såväl företag, myndigheter och NGOs var närvarande där representanterna inte nödvändigtvis arbetade direkt med hållbarhetsfrågor i respektive organisation.

DSC_0225


Nyamko Sabuni – ÅF, Patrik Carlson – AMF, Frida Lång – ICC, Jur. Dr. Roland Dahlman – Dahlman Advokatbyrå AB och Christer Holm – Advokatfirman KRILON AB/ MedlingsKammaren
 

Efter att Torbjörn Westman, KPMG givit deltagarna spelinstruktioner följde livliga diskussioner kring de dilemman som spelet består av, dilemman som företag i dagens globaliserade värld möts av allt oftare. Under efterföljande diskussioner belyste Nyamko Sabuni, Hållbarhetschef för ÅF, vikten av att den sociala aspekten inom hållbarhetsområdet också får utrymme i diskussionen. Vidare lyfte John Allie, OPAD och Maria Sandow, Svensk Handel upp dilemmat som kan uppstå då en privat aktör erbjuds sponsra offentliga arrangemang. Helena Sundén, generalsekreterare IMM, följde upp diskussionen och berättade om IMM:s Näringslivskod mot Mutor som kan ge svenska bolag vägledning i liknande situationer.

Ta del av aktiviteten som ägde rum på Twitter samt se bilder från eftermiddagen här.