Mötet gästades av talare från Kommerskollegium som presenterade sin rapport Online Trade, Offline Rules. Rapporten klargör de juridiska hinder som påverkar digital handel inom EU och ger även en överblick av de lagar som finns nationellt och på EU-nivå. I rapporten undersöks hur traditionell e-handel påverkas av avsaknaden av harmoniserade regler, från konsumentregler till moms, inom EU. Den visar även att de regler som finns för traditionell e-handel inte är anpassade för den tekniska utveckling som e-handeln genomgått på senare år.

Efter presentationen diskuterades även vad Brexit innebär för EU Unitary patent & Unified Patent Court. Ett alternativ är att se till att Storbritanninen skriver under avtalet innan Brexit så att processen kan komma igång, vilket även skulle innebära att Storbritannien inte får vara med efter sitt utträde. Ett andra alternativ är att skapa ett system som låter Storbritannien vara med även efter Brexit. Det ICC anser vara det viktigaste är att lösningen är förutsebar, långsiktigt och inkluderande, samt att UPC kommer igång.

immaterialratt