Det kommande valet stod i fokus vid förra veckans styrelsemöte i ICC Sweden. Maud Olofsson, fd. energi- och näringsminister, vice statsminister samt fd. partiledare för Centerpartiet talade om sin syn det politiska läget inför valet, och möjliga utkomster av det.

Deltog gjorde även Gunnar Karlson, chef för Must, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Han talade om det säkerhetspolitiska läget, och gav en bild av vilka hot som Must ser mot Sverige, både inför valet och mer generellt.