Internationella Handelskammaren (ICC) publicerar nödåtgärder som vidtagits av finansinstitut världen över för att undvika avbrott i trade finance-flöden och internationell handel.

Procedurer för internationell handel och trade finance kräver en betydande mängd kontorsarbete för att hantera den fortfarande papperstunga administrationen. När varutransporter, fysiska möten och resor hindrats av coronavirusets utbredning har finansinstitut blivit tvungna att vidta ad hoc-åtgärder för att möjliggöra transaktioner och fortsatta handelsflöden.

ICC publicerar nu en sammanställning av de åtgärder som trade finance-banker och andra finansinstitut har vidtagit under Corona-krisen. Med hjälp av data från ICC, International Trade and Forfaiting Association (ITFA) och Bankers Association for Finance and Trade (BAFT), har ICC:s Digitalisation Working Group tagit fram ett dokument med praktiska exempel på åtgärder som implementerats av banker för att mildra effekterna av pandemin. Finansinstitut från alla världsdelar har bidragit med information, bland annat de 10 största globala bankerna.

Åtgärderna som redan har eller kommer att implementeras som svar på Covid-19 är unika genom att de bemöter problemet med hur man håller igång handel när pappersbaserade transaktioner är svåra eller omöjliga att genomföra på grund av minskade möjligheter till fysisk administration. Med den senaste tidens snabba utveckling uppdateras åtgärderna löpande, och ICC:s publikation ska därför inte ses som en direkt guide, utan snarare ett referensverktyg för att få information och inspiration baserat på andra institutioners åtgärder.

John Denton ICC:s generalsekreterare:

– I den kris vi nu ser är ICC:s arbete för att snabbt genomföra övergången från analog till digital handel central för att upprätthålla handelsflöden och trade finance, vilka i sin tur bidrar till att skydda jobb och till och med liv världen över. Som näringslivets röst kan ICC bidra genom att visa ad hoc-lösningar vidtagna av finansinstitut och därmed skapa en bättre förståelse från både företag och regeringar för hur banker och andra finansinstitutioner anammar digitala lösningar i mötet med pandemin.

Sett bortom krisen betonar publikationen att många av de omedelbara och semi-digitala åtgärder som implementerats kommer att utvärderas och troligtvis dras tillbaka, men att:

”… om vi lär oss någonting, kommer den här upplevelsen i grunden att förändra hur trade finance utformas och administreras. Erfarenheten av snabb digitalisering borde inte få gå till spillo. Såväl finansinstitutioner som företag kommer att behöva stöpa om sina processer efter Covid-19, och vi är övertygade om att regeringar kommer att ha en möjliggörande roll i detta.”

Gå direkt till ”Digital Rapid Response Measures Taken by Banks under Covid-19”