Idag skriver Dagens Juridik om ICC:s nya rapport ”Resolving Climate Change-Related Disputes through Arbitration där en arbetsgrupp granskat skiljeförfarandets roll för att lösa internationella klimatrelaterade tvister. Syftet är att säkerställa en tvistlösningsmekanism som följer med i utvecklingen av nya sorters tvister.

Robin Oldenstam, ordförande ICC Sveriges Skiljedomskommitté och Partner, Mannheimer Swartling Advokatbyrå:

– För att motverka klimatförändringarna kommer innovativa lösningar att krävas. Det innebär fler investeringar och kommersiella kontrakt, vilket i sin tur innebär fler klimatrelaterade tvister. Att ICC nu granskar hur dessa kan hanteras för fortsatt positiv klimatutveckling, samtidigt som företags förutsebarhet tryggas, är en välkommen utveckling.

Läs mer på Dagens Juridik: https://bit.ly/36mzJ5s