Att ta ansvar för barns rättigheter är att agera långsiktigt och hållbart. Men hur kan näringslivet konkret arbeta för att verkligen ta ansvar? Detta var temat när ICC anordnade seminariet ”Näringslivet och Barns rättigheter” under förmiddagen den 18 oktober.

Rädda Barnens generalsekreterare, Elisabeth Dahlin, inledde seminariets första sektion med att tala om FN:s barnrättsprinciper – principer framtagna med näringslivet genom FN:s Global Compact i samarbete med Rädda Barnen och Unicef. Elisabeth lyfte särskilt fram att det idag finns en vilja bland företag att arbeta hållbart och att flera av principerna initierats av näringslivet självt.

Representanter från SCA, Skandia och Clas Ohlson talade om hur de alla har inkorporerat barns rättigheter i sina verksamheter.  På Clas Ohlson har man till exempel noterat att arbetet för barns rättigheter också har haft direkt positiva effekter på verksamheten. Clas Ohlson arbetar med att aktivt motverka att arbetsmigranter ska tvingas lämna sina barn på annan ort och genom att hålla samman familjer tar man inte bara hänsyn till barns rättigheter – man har även märkt att anställda tenderar att stanna längre, vilket skapar ett långsiktigt mer hållbart och lönsamt företag.

Seminariets fokus flyttades sedan över till ansvarsfull marknadsföring där bland annat Elisabeth Trotzig, Reklamombudsman och Helén Waxberg, partner Mannheimer Swartling och ordförande för ICCs kommitté för marknadsföring talade om ICCs Marknadsföringskod.

Som avrundning lyftes återigen företagsperspektivet upp, bland annat talade Christoffer Falkman från TOP-TOY (BR leksaker och Toys’R’Us) om hur man förändrat sin marknadsföring för att bättre stämma överens med barnrättigheterna.

För att vara långsiktigt hållbar måste man som företagare tänka på morgondagens generation. Eller, för att använda Elisabeth Dahlins ord ”om det är bra för barn så är det hållbart på riktigt”.