ICC:s Skiljedomstol har tilldelats status som permanent tvistlösningsinstitut av det ryska justitiedepartementets råd för utvecklingen av tvistlösningsprocesser.

Statusen innebär att ICC:s Skiljedomstol kan hantera internationella tvister där Ryssland är vald plats för förfarandet. Det innebär även att parter kan begära verkställighet av skiljedomar i Ryssland utan risk för att åtgärden klassas som tillfällig eller på andra sätt hindras.

Den permanenta statusen möjliggör även för ICC:s Skiljedomstol att hantera ett antal kategorier av bolagstvister som uppfyller särskilda kriterier inom rysk bolagsrätt. Det gäller i synnerhet tvister som uppstår ur gemensamma upphandlingsavtal relaterade till ryska företag.

ICC:s Skiljedomstol sällar sig nu till en handfull tvistlösningsinstitut med permanent status och utmärker sig som en institution som uppfyllt en bred samling kriterier från ryska justitiedepartementet

Ordföranden för ICC:s skiljedomstol Alex Mourre kommenterade:

”Detta erkännande är ytterligare ett steg framåt i vårt arbete för att föra ICC:s Skiljedomstol närmare såväl  skiljedomare som användare. Som ett världsledande tvistlösningsinstitut är vi stolta över att vår pålitliga och effektiva process får erkänt permanent status i Ryssland.”

Utvecklingen är ytterligare ett steg i ICC:s arbete för att tillgängliggöra den Paris-baserade Skiljedomstolens tvistlösningstjänster. Sedan tidigare har administrativa filialer etablerats i New York, Sao Paolo, Hong Kong, Singapore och Abu Dhabi.

Som en autonom institution som övervakas av fristående och opartiska beslutsfattare har ICC:s Skiljedomstol medlat i över 26 000 fall sedan dess etablering 1923. Under 2020 var totalt 2 507 parter från 145 länder och territorier involverade i ICC:s skiljedomar.