Internationella företag vill att Storbritannien stannar inom EU samarbetet.

Med drygt två månader kvar till Storbritanniens folkomröstning då britterna går till valurnorna för att avgöra om landet ska stanna inom EU-samarbetet eller ej, publicerar ICC Storbritannien resultatet av en undersökning de låtit göra bland internationella företag om deras ställning till ”Brexit” och dess effekter.

I undersökningen, i vilken mer än 220 företag deltog, uttrycker en tredjedel (35 %) av de tillfrågade att de planerar att minska antalet anställda om Storbritanniens skulle träda ut ur EU. 46 % av de svarande anger att de skulle minska investeringarna medan en lika stor andel (46 %) anger att investeringarna i Storbritannien skulle förbi desamma. 1 % av de svarande menar att de skulle investera mer om landet lämnar EU samarbetet.

Sammantaget visar resultatet av den undersökning som ICC Storbritannien har genomfört att en bred majoritet av deras medlemmar är övertygade om att ett eventuellt brittiskt utträde ur EU-samarbetet hotar den internationella företagsverksamheten.

Resultatet av undersökningen publiceras enbart dagar innan ICC Sveriges årsmöte går av stapeln på Grand Hôtel där temat för mötet är just ”Europe disunited: causes, prospects and solutions”. ICC Sverige har den äran att välkomna Lord Mandelson, tidigare vice premiärminister, och näringsminister i Storbritannien tillika handelskommissionär i EU, som årsmötets huvudtalare.

Läs mer om undersökningen här.