10 november 2022

Rene Summer leder ICC:s globala arbete inom digital ekonomi

Rene Summer, Director Government & Policy Advocacy, Ericsson, har utsetts till ny ordförande för Internationella Handelskammarens, ICC, globala kommission Digital Economy. Som ordförande kommer Rene att leda arbetet för att forma policy och inspel i frågor med direkt koppling till digitalisering och utvecklingen av den digitala ekonomin, däribland AI, cybersäkerhet, dataskydd, digitala tjänster och gränsöverskridande dataflöden samt konnektivitet. Utnämningen offentliggörs vid kommissionens höstmöte som äger rum idag, torsdag, vid ICC:s huvudkontor i Paris.

Rene Summer har sedan 2015 varit engagerad i arbetet inom ICC, och har sedan 2021 lett den globala arbetsgruppen Cyber Security, som bidrar med näringslivets inspel till pågående FN-diskussioner och -förhandlingar[i] gällande staters ansvarsfulla cyberbeteenden och normer, samt förhandlingar gällande ett nytt FN avtal om cyberbrottslighet[ii] samt  utvecklar rekommendationer[iii] för att stärka företags möjligheter att skydda sig mot cyberhot. Kommissionen Digital Economy arbetar även med frågor kopplade till  Världshandelsorganisationen, WTO, OECD, EU och Europarådet.

Henrik Blomqvist, tf generalsekreterare, ICC Sverige:
Rene Summer har under de senaste åren på ett imponerande sätt lett ICC:s arbete inom cybersäkerhet och sett till att näringslivets röst blir hörd i frågan. Att Rene nu utses till ordförande för kommissionen med ett övergripande ansvar för de digitala frågorna är en välförtjänt bekräftelse på detta och stärker ICC:s strategiska policy- och påverkansarbete på området.

Digitaliseringen har på kort tid ritat om kartan för internationell handel och kopplat samman världen på tidigare oanade sätt. Samtidigt har de globala reglerna inte hållit jämn takt med utvecklingen. Förlegade regelverk sätter idag käppar i hjulen för digitaliseringen och hindrar utvecklingen av den digitala ekonomin. ICC arbetar därför för att uppdatera de globala spelreglerna och underlätta infrastruktur och konnektivitet, digitalisering,  digital handel och gränsöverskridande dataflöden samt för att stärka cybersäkerheten och företags möjligheter att hantera den ökade hotbilden i cyberrymden. ICC:s kommission arbetar även med relaterade frågor inom andra policyområden, såsom hur skattesystem ska anpassas till den digitala ekonomin samt hur handelsfinansiering och tullprocedurer kan digitaliseras.

Rene Summer:
Jag är mycket glad att ha fått förtroendet att leda ICC:s globala arbete kopplat till digital ekonomi. Jag ser fram emot att kunna bidra med mina erfarenheter till ICC:s fortsatta arbete med att utveckla policy som på allvar underlättar och bidrar till att stärka investeringar i expansion av konnektivitet, digitalisering och digital handel samt cybersäkerhet globalt.

Till följd av ett strategiskt arbete har svenska ICC-medlemmar på senare tid fått ett större inflytande i den globala organisationen med fler ledamöter i kommissionerna. Så sent som i oktober utsågs Aisha Nadar, Advokatfirman Runeland till vice ordförande för ICC:s globala Skiljedomskommission. Sedan tidigare är Maria Mossenberg, L’Oréal Sverige, och Hema Lehocky, AFRY, vice ordförande för ICC:s globala Marknadsföringskommission respektive Antikorruptionskommission. Rene Summer är dock den första svenske kommissionsordföranden sedan 2015.

Kontakt: Kajsa Persson-Berg, kommunikationsansvarig och ledningskoordinator, ICC Sverige, kajsa.persson-berg@icc.se, tel. +46 (0) 76 103 7878

 

[i] Open-ended Working Group – UNODA

[ii] Ad Hoc Committee – Home (unodc.org)

[iii] ICC Cybersecurity Issue Brief #1 – ICC – International Chamber of Commerce (iccwbo.org) samt ICC Cybersecurity Issue Brief #2: Implementing norms and rules for responsible state behaviour in cyberspace and enhancing cooperation to counter cybercrime – ICC – International Chamber of Commerce (iccwbo.org)