John Danilovich, ICC:s globala generalsekreterare, deltog tillsammans med Kronprins Haakon och många prominenta gäster i 2016 Business for Peace Award den 2-3 maj i Oslo.

Angående näringslivets viktiga insatser i samband med att implementera FNs hållbarhetsmål sa John Danilovich ”The notion that business is a genuine force for good in the world is woven into the very fabric of the UN’s 2030 development agenda. The 2016 Business for Peace Honourees are prime examples of business leaders who are committed to placing business at the heart of society.”

ICC och Business for Peace Foundation sluter samman i ambitionen att verka för näringslivets sociala ansvar och god affärsetik. Utöver att vara officiella samarbetspartner under årliga Business for Peace konferensen och prisutdelningsceremonin, är ICC:s nationalkommittéer väl positionerade att identifiera och nominera framstående näringslivsrepresentanter som har nått affärsmässig framgång samtidigt som de agerat på ett etiskt ansvarsfullt sätt.

Årets Business for Peace Award tilldelas Sarah Beydoun från Libanon, Dr. Jennifer Nkuene Riria från Kenya och norrmannen Tore Lærdal. Läs mer här.