Prioriteringar inför klimatkonferensen

FN:s klimattoppmöte COP 26 som inleddes igår i Glasgow utgör en chans att vidta konkreta åtgärder för att minska de globala utsläppen och begränsa klimatförändringarna. Flera av våra medlemsföretag kommer att vara på plats i Glasgow för att dela med sig av exempel på hur deras innovationer bidrar till att bekämpa klimatförändringar, minska utsläppen och till uppfyllandet av globala hållbarhetsmål. För många företag, inte minst svenska, är det en viktig prioritering.

Men det är samtidigt viktigt att näringslivet inte reduceras till att enbart vara en uppställning goda exempel att visa upp i internationella sammanhang. Näringslivets intresse för klimatkonferensen handlar i lika stor utsträckning om att vara med och påverka klimatförhandlingarna i rätt riktning. Företagen vill inte bara visa upp vad de gör här och nu utan vill även få förutsättningar att fortsätta vara innovativa och ambitiösa i sitt klimatarbete. För att göra det behöver vi se att klimatförhandlingarna levererar resultat på alla förhandlingspunkter.

I egenskap av näringslivets officiella fokalpunkt gentemot FN:s klimatkonvention UNFCCC har ICC identifierat sex centrala prioriteringar för att klimatomställningen ska lyckas. I en ny publikation har vi sammanställt och förklarat våra prioriteringar. Underlaget är utvecklat som en guide till att förstå, följa med i och påverka förhandlingarna som hålls under COP26. Under konferensen kommer vi att tillhandahålla löpande och skräddarsydd information för vårt svenska nätverk om utvecklingen i förhandlingarna via vår COP26-SÄNDLISTADu anmäler dig till sändlistan här »

Ladda ner Prioriteringar från ICC inför COP26 här »