Principer för automatiska prenumerationsförnyelser ska vägleda företags ansvarstagande

Automatiska prenumerationsförnyelser är populära och fördelaktiga för konsumenter, eftersom de erbjuder bekvämligheten att inte ständigt behöva förnya avtal för köp av varor eller tjänster som konsumenten i fråga regelbundet använder. Dessutom kan gratis eller rabatterade provperioder som automatiskt övergår till förnyade prenumerationer ge konsumenter en enkel möjlighet att prova på varor eller tjänster. I syfte att underlätta företags ansvarstagande har Internationella Handelskammarens, ICC, globala marknadsföringskommission nu lanserat särskilda principer för automatiska prenumerationsförnyelser. De globalt giltiga principerna är fritt tillgängliga och finns även i svensk översättning.

ICC värnar om ansvarsfulla, ärliga, hederliga och transparenta marknadsföringsmetoder. Därför avråds annonsörer starkt från användningen av metoder som avsiktligt manipulerar konsumenter att omedvetet registrera sig för automatiska prenumerationsförnyelser (till exempel genom att skicka obeställda produkter), eller som på ett oetiskt sätt snärjer in konsumenter i automatiska avtalsförlängningar genom att göra det svårt att avbryta prenumerationerna.

I papperet listas fem centrala principer som annonsörer kan tillämpa för att undvika oetiska förfaranden. Principerna återfinns i sin helhet via länken längst ner i dokumentet.

  • Tydliggörande: Det bör tydligt framgå i reklam- och marknadsföringsmaterial när varor och tjänster erbjuds som automatiska prenumerationsförnyelser, till skillnad från engångsköp.
  • Samtycke: Marknadsförare ska i samband med att ett avtal träder i kraft samla in konsumentens samtycke till de väsentliga villkoren som gäller för en automatisk prenumerationsförnyelse.
  • Skriftlig bekräftelse: Konsumenten ska få bekräftelse i ett varaktigt format gällande de väsentliga villkoren för den automatiska prenumerationsförnyelsen, inkluderat information gällande uppsägningsvillkor och hur prenumerationen avbryts.
  • Uppsägning: Att avbryta en prenumeration med automatisk förnyelse ska vara enkelt.
  • Aviseringar: För längre automatiska förnyelsevillkor (till exempel årliga prenumerationer), ska konsumenten ges möjlighet att få aviseringar innan de debiteras för att fortsätta ta emot varorna eller tjänsterna.

LADDA NER ICC:S PRINCIPER FÖR AUTOMATISKA PRENUMERATIONSFÖRNYELSER SKA VÄGLEDA FÖRETAGS ANSVARSTAGANDE >>>