Under valkampanjen i USA har Donald Trump gjort sin protektionistiska inställning tydlig. Bland annat har han uttryckt en vilja att omförhandla Nafta och höja tullar på import från Kina. Med anledning av det amerikanska valet arrangerade ICC nyligen ett seminarium om USAs handelspolitik. Under seminariet diskuterades bland annat presidentens makt i handelspolitik samt USAs handelsrelationer med Sverige och EU.

Flera av talarna betonade att den amerikanska lagstiftningen ger stort utrymme för presidenten att styra handelspolitiken. Även utan stöd från kongressen kan presidenten bland annat höja tullarna mot enskilda länder. Trump skulle därför kunna genomföra mycket av det han sagt under valkampanjen, även utan stöd från kongressen. Då USA är den största konsumenten av svensk export kan detta även komma att påverka den svenska arbetsmarknaden.

När USA backar undan lämnas ett tomrum i ledarrollen för frihandel. Talarna ansåg att EU i nuläget tyvärr inte är en trovärdig ledare för frihandel, då det finns för mycket delade åsikter inom unionen. I vissa frågor bör därför Sverige agera på egen hand, istället för via EU.