Polens ekonomi är stark, med hög tillväxt och låg arbetslöshet. Arbetskraften är välutbildad och antalet start-up-företag har ökat kraftigt. Samtidigt är den politiska utvecklingen oroande, med inskränkningar av demokratin och en politisering av rättsväsendet.

Dessa frågor diskuterades under torsdagens kunskapsseminarium om utvecklingen av affärsklimatet i Polen. Seminariet arrangerades av Svensk-Polska Handelskammaren, Stockholms Handelskammare och ICC Sweden.

Talarna var överens om att det finns fortsatt goda affärsmöjligheter, trots den politiska utvecklingen. Flera talare menade också att Polen har en historia av att utvecklas stabilt oavsett politisk oro. Många talare betonade dock att man trots den starka ekonomin ser motsatt utveckling inom politik och lagstiftning. Flera betonade också att riskerna med att göra affärer har ökat och att man därför måste förbereda sig noga. Utvecklingen av viss lagstiftning oroar, t ex den nya konkurslagen samt statlig förköpsrätt till jordbruksmark, samtidigt som rättsväsendet har blivit mer politiserat och oförutsägbart. Korruptionen har dock minskat, vilket har gjort det lättare att göra affärer.

Business Sweden redovisade en undersökning av svenska företags erfarenheter av att göra affärer i Polen. Enligt undersökningen anser svenska företag att den tuffa konkurrensen och byråkratin är de största utmaningarna i landet. Företagen uppskattar att arbetskraften är välutbildad och att lönenivån fortfarande är relativt låg. Business Sweden poängterade dock att lönenivån varierar kraftigt mellan olika delar av landet. Företagen i undersökningen noterar slutligen att Polen är en växande marknad och många av företagen räknar med att expandera sin verksamhet i landet.

Talarna betonade också att EU medlemskapet naturligtvis har spelat en viktig roll, både när det gäller lagstiftningsutveckling och tillgången till EU-bidrag, bland annat till stora infrastruktursatsningar.