11 juni 2024 – Vid ett möte i Internationella Handelskammarens, ICC, Världsråd har idag fransmannen Philippe Varin valts till ny ordförande för organisationen. Beslutet fattades enhälligt av representanter för ICC:s 90 nationalkommittéer.

Varin har en gedigen bakgrund inom det internationella näringslivet som tidigare VD och koncernchef för Peugeot och stålkoncernen Corus. Med erfarenhet från två utsläppsintensiva sektorer som står inför utmaningen att ställa om sin produktion tar han med sig breda kunskaper kring vad näringslivet behöver för att klara den gröna omställningen. Som ordförande för World Materials Forum och tidigare ordförande för återvinningsbolaget Suez har Varin även ett stort intresse för cirkulär ekonomi och dess roll i att möjliggöra denna omställning.

Varin efterträder María Fernanda Garza, som blir ICC:s hedersordförande.

I samband med valet sa Varin:

– ICC:s grundläggande uppdrag – att främja fred och välstånd genom global handel – är av enorm strategisk betydelse och en utmaning i en värld som alltmer kännetecknas av konflikter och intensiv geoekonomisk konkurrens.

Det globala näringslivet behöver mer högljutt påpeka riskerna med ekonomisk och politisk fragmentering, liksom de skadliga effekterna av ensidig och protektionistisk politik. Som ordförande är jag fast besluten att näringslivet ska driva på för politiska reformer för att hantera stora globala utmaningar – särskilt genom mobiliseringen av innovativa samarbeten för att påskynda den gröna omställningen.

Under Varins ledarskap kommer ICC:s arbete att fokusera på fem strategiska pelare, som omfattar: internationell handel, rättsstatsprincipen, klimatåtgärder, digitalisering av handel, samt multilateralt samarbete.

Varin tillade:

– I en unikt utmanande miljö för den privata sektorn känner jag ett enormt ansvar för att säkerställa att ICC levererar verklig effekt för företag – stora som små – över vårt globala nätverk. Jag ser fram emot att arbeta med våra team över hela världen för att maximera värdet och räckvidden av våra aktiviteter och tjänster.

ICC:s globala styrelse består av ledande befattningshavare ur det globala näringslivet. Sedan 2019 ingår svenske Fredrik Cappelen, bl.a. ordförande för Dometic Group, i styrelsen.

ICC:s nye ordförande Philippe Varin