Paul Palmstedt ny ordförande för ICC:s handels- och investeringskommitté

Paul Palmstedt, Head of External Corporate Communications & Affairs, Electrolux, presenteras idag som ny ordförande i Internationella Handelskammarens, ICC Sverige, kommitté Handel och investeringar. Tillsammans med vice ordförande Carolina Dackö, Partner, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, kommer Paul att leda kommitténs arbete för att underlätta internationell handel.

Kommitténs huvudsakliga arbetsområden är att bevaka den handelspolitiska utvecklingen nationellt och internationellt och att arbeta för harmoniserade globala regler för handel och investeringar. I centrum för arbetet står utvecklingen i Världshandelsorganisationen (WTO), där kommittén är med och påverkar för att de globala handelsreglerna ska spegla företagens behov. Andra frågor som avhandlas är bl.a. exportrestriktioner och handelshinder, hur handelspolitiken kan stärka små och medelstora företag samt EU:s handelspolitik. Kommittén lyfter också frågor från andra områden som har en direkt inverkan på möjligheten att handla och investera internationellt.

Paul Palmstedt:

– På en alltmer komplex världsmarknad är det viktigt att det finns en stark aktör som visar värdet av öppenhet och frihandel. Vi har under flera år sett protektionistiska åtgärder öka och tilltron till frihandel minska. ICC är en viktig aktör för att belysa hur internationell handel och investeringar bidrar till välstånd, hållbarhet och stabilitet i världen.

Jag ser fram emot att fortsätta arbetet att få till reformer av WTO som gör att organisationen fungerar bättre och säkerställa multilaterala handelsregler som underlättar för företagen och samtidigt möjliggör handelns positiva bidrag.

Kommittén utgörs av experter från ICC Sveriges medlemsföretag och -organisationer. Sammansättningen av ledamöter från företag av olika storlekar och från olika sektorer, i kombination med nära dialog med beslutsfattare på nationell och internationell nivå, gör kommittén till en viktig kanal för att hålla sig uppdaterad om och påverka utvecklingen inom handels- och investeringspolitik. Som näringslivets globala röst har ICC en viktig roll i att företräda det samlade näringslivet i WTO, bl.a. genom en permanent plats i WTO:s generaldirektörs Business Advisory Group.

För mer information om arbetet i kommittén hänvisar vi till ICC Sveriges policyansvarige, Henrik Blomqvist, henrik.blomqvist@icc.se

8 november 2023