Vid det senaste mötet i ICC Sveriges handelsrättskommitté tackades Johnny Herre, justitieråd i Högsta Domstolen av efter 13 år som gruppens ordförande. Johnny har varit en uppskattad ordförande, och är en mycket starkt bidragande faktor till ICC Sveriges synlighet på handelsrättsområdet internationellt. Till ny ordförande har Oscar Tiberg, Advokat på Chouette Advokatbyrå, utsetts.

ICC Sveriges kommitté Handelsrätt utgörs av representanter för våra medlemsföretag och -organisationer. Medlemmarna ansvarar för att det svenska näringslivets synpunkter föds in på global nivå, genom ICC:s globala handelsrättskommission. Den mest kända produkten är Incoterms®, det globala språket för leveransvillkor, som dagligen används i miljontals affärer världen över. Kommissionen producerar även andra praktiska verktyg för företagande, som modellavtal och -klausuler.

Johnny-Herre-Oscar-Tiberg-ICC-Sverige