PRESSMEDDELANDE
STOCKHOLM/PARIS – 

Öppet brev till världens klimatministrar inför COP26

I början av november träffas världens ledare i Glasgow för FN:s tjugosjätte klimattoppmöte (COP26). Om vi ska lyckas uppnå målen i Parisavtalet måste mötet leda till en överenskommelse om hur man ska implementera den så kallade Artikel 6, som berör handel med utsläppsrätter. Det är innebörden av ett öppet brev som idag skickats från Internationella Handelskammarens (ICC) globale generalsekreterare John Denton till världens klimatministrar.

Överenskommelsen om ett robust regelverk för implementeringen av Parisavtalets Artikel 6 är näringslivets främsta prioritering av både ekonomiska och miljömässiga skäl. Artikeln, som berör handel med utsläppsrätter, har möjlighet att kraftigt sänka kostnader för omställning och därmed snabbt skala upp klimatåtgärder från såväl privat som offentlig sektor.

Idag finns det över 60 olika nationella eller regionala mekanismer för prissättning av koldioxid. Men det saknas harmonisering mellan dessa, vilket skapar stora utmaningar för näringslivet. Artikel 6 syftar till att skapa marknadsbaserade mekanismer för internationell handel med utsläppsrätter och är därför ett viktigt steg för att åtgärda fragmenteringen på området.

Susanna Zeko, VD och generalsekreterare, ICC Sverige
– Artikel 6 kommer inte i sig att leda till ett globalt pris på koldioxid. Däremot kommer den att bidra med det nödvändiga ramverket för utsläppshandel och den transparens kring mätning, rapportering och verifiering av utsläpp som behövs för att åstadkomma mer koordinerade lösningar globalt. Det i sin tur kan förhindra unilaterala klimatåtgärder som medvetet eller omedvetet riskerar att bli protektionistiska och leda till handelskonflikter.

ICC är näringslivets officiella fokalpunkt inom UNFCCC och FN:s klimatkonferenser.

Rollen innebär bland annat att organisationen identifierar och föder in näringslivets prioriteringar inför och under konferensen, samt att man har möjlighet att ackreditera näringslivsrepresentanter till förhandlingarna. I Sverige bevakar det nationella ICC-kontoret, ICC Sverige, utvecklingen.

I brevet ställer sig John Denton till förfogande för enskilda möten med samtliga klimatministrar.

Läs brevet »