I ett öppet brev uppmanar idag ICC:s globala generalsekreterare, John W.H. Denton AO, världens finansministrar att skyndsamt säkerställa att ekonomiska åtgärder i spåren av coronakrisen når fram till mikro-, små och medelstora företag (MSMEs).

Coronakrisen saknar helt motstycke i modern tid, och MSMEs, som utgör 90 % av företag världen över och mer än 50 % av alla arbetstillfällen, är på samma gång känsligast för störningar och helt avgörande för en effektiv ekonomisk återhämtning.

Läs brevet här.