Tidigare idag lanserade vi en ny rapport där vi presenterar ett förslag på ramverk för att definiera vad hållbar trade finance är. De ramverk som idag finns för finansmarknader är dåligt anpassade för att hantera modern handel, inte minst komplexiteten i de globala värdekedjorna. För att undvika ökad administrativ börda för företag bygger ramverket så mycket som möjligt på befintliga standarder. Senare i veckan kommer ICC att inleda konsultationer för att ge intressenter möjlighet att inkomma med synpunkter innan ramverket och metodologin slutförs under 2022.

John Denton, generalsekreterare, ICC:

-Internationell handel spelar en central roll för att driva på för ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Men svårigheten att definiera en användbar hållbarhetsstandard för internationell handel ska inte underskattas. Det ramverk vi lanserar idag är menat att adressera de globala värdekedjornas inneboende komplexitet och etablera en metodologi för banker och företag att trovärdigt utvärdera de ekonomiska, miljömässiga och sociala effekterna av enskilda transaktioner.

Susanna Zeko, generalsekreterare ICC Sverige:  

–18 länder, däribland Sverige, har åtagit sig att kanalisera 100 miljarder USD i bistånd årligen från 2020 till 2030 för att bidra till klimatanpassningen. Jämför man det med exportkreditbranschens årliga omsättning om 700 miljarder USD är det tydligt att en lyckad omställning av branschen skulle utgöra ett avgörande kliv framåt för hela hållbarhetsagendan.
» Se lanseringen » Läs rapporten