Efter flera år som ordförande i ICC Sweden’s Trade Finance kommitté lämnar Per Johansson, Handelsbanken, gruppen för ett nytt skede i livet. Generalsekreterare Lena Johansson tackade Per för hans insatser i att leda och underhålla det viktiga arbetet som utgör gruppens främsta syfte, nämligen att studera och kommentera de ärenden som ICC får in gällande betalningsvillkor. Läs mer här.

Vi välkomnar Trade Finance kommitténs nya ordförande Ylva Westlund, Senior Trade Finance Specialist vid Swedbank. Ylva har varit aktiv i gruppen sen 2013 och har mycket att tillföra i det fortsatta arbetet.

Gen. sekr. Lena Johansson flankerad av Ylva Westlund och Per Johansson.