Idag, den 1 mars, träder ICC:s nya Skiljedomsregler i kraft. De nya reglerna, som ersätter 2012 års uppdatering, inkluderar bl.a. introduktionen av expedierad procedur för small claims samt flera ändringar för att effektivisera icke-expedierade ärenden, och erbjuda en större transparens i skiljedomsförfarandet.

Samtidigt som de nya Skiljedomsreglerna trädde i kraft lanserades även den uppdaterade ICC Note to Parties and Arbitrators, i vilken vägledning ges till hur reglerna ska användas. Note to Parties and Arbitrators innehåller också nya villkor som ökar transparensen i Skiljedomstolens förfaranden, t.ex. att Skiljedomstolen nu kan tillhandahålla anledningar till sina beslut på begäran av enskild part, i stället för att behöva invänta överenskommelse från samtliga parter, som tidigare var fallet.

För att läsa mer om de nya reglerna, klicka här>>>.