Idag lanserar Internationella Handelskammaren (ICC) Incoterms® 2020, den uppdaterade versionen av de globala regler som underlättat handel globalt sedan 1936. Genom att ta i beaktande utvecklingen av nya tekniker, policyer och miljökrav är Incoterms 2020 uppdaterat för att möta kraven från framtidens handel. Bland annat tas nu större hänsyn till ökade säkerhets- och försäkringskrav i affärer. De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2020.

Susanna Zeko, generalsekreterare ICC Sweden:

– I så gott som alla leveranser av varor internationellt, och i allt högre utsträckning nationellt, används idag Incoterms för att fastställa om det är säljaren eller köparen som ska betala kostnaderna för transport och vem som ska bära risken för skada eller förlust av varan. En affärs lönsamhet kan falla på om något oförutsett inträffar under leveransen. Val av rätt leveransvillkor är därför av största vikt för att undvika kostsamma överraskningar.

Genom att tydligt fördela ansvar för kostnad och risk vid de olika momenten av en leverans undviker företag dyra missförstånd som annars lätt kan uppstå när man handlar på olika marknader. Incoterms är erkänt av FN som den globala standarden för tolkning av de vanligaste förekommande handelstermerna i internationella affärer.

Att reglerna är viktiga för näringslivet märks inte minst genom att över 3000 synpunkter, förslag och kommentarer har skickats från företag över hela världen till den internationella arbetsgrupp som haft huvudansvaret för uppdateringen.

Johnny Herre, ordförande i Svenska ICC:s kommitté för Handelsrätt samt justititeråd i Högsta Domstolen

– Numera tas leveransvillkoren i Incoterms som en internationell standard för givet. Men i början av 1900-talet betydde samma leveransvillkor olika i skilda delar av världen. FOB Sundsvall eller FOB Bremen betydde alltså inte samma sak i olika länder. Idag kan ett företag, tack vare Incoterms, exakt avgöra risk- och kostnadsfördelning för transporten vid affärer med länder som Kina, Indien eller Tyskland. Incoterms är helt enkelt ett oumbärligt verktyg för varuhandeln globalt.

I samband med dagens lansering släpper ICC en nyutvecklad app med samtliga regler samt ett nytt certifieringssystem för utbildare inom Incoterms som efter avklarad examination blir Registered Incoterms® 2020 Trainers in Sweden, och har rätt att utbilda i regelverket.

Susanna Zeko:

Som ansvarig i Sverige för Incoterms 2020 behöver jag faktiskt inte verka för en ökad användning av Incoterms, däremot för en korrekt användning av dessa. Det är därför vi med den här versionen också släpper ett helt nytt utbildningssystem som sprider kunskap och ökar tryggheten hos användarna.