– Uppdaterad guide kartlägger och navigerar genom komplexa immaterialrättsfrågor som företagsledare, politiker och jurister ofta ställs inför.

Immaterialrätten är ett växande område som för med sig nya frågor, rättigheter och följder för företag världen över. Samtidigt har dagens högst konkurrensutsatta kommersiella verklighet gjort att ett effektivt skydd av immateriella tillgångar, som varumärke, kompetens och samarbeten, aldrig varit viktigare.

För att underlätta arbetet har ICC nu uppdaterat ICC Intellectual Property (IP) Roadmap som kartlägger hur immaterialrätten spelar in på ett antal centrala policyområden – och vilka möjligheter och utmaningar som uppstår. Syftet är att hjälpa beslutsfattare i olika typer av företag – från multinationella till fåmansföretag – med ingående beskrivningar av vilka fördelar man kan dra från patent, varumärkesskydd, upphovsrätt och andra former av skydd för de immateriella tillgångarna. Genom uppdateringen om hur utvecklingen ser ut globalt, kan IP Roadmap även hjälpa politiker i utvecklingen av ny policy.

Den senaste utgåvan av IP Roadmap inkluderar framväxande områden som artificiell intelligens (AI) och hållbar innovation. Dessutom fördjupar författarna sig i det bestående hotet som piratkopiering och förfalskningar utgör mot företag.

IP Roadmap visar att avbrutna leveranskedjor, utbudsbrist och snabbt stigande efterfrågan i spåren av coronapandemin har förvärrat problemen med piratkopiering och förfalskningar. För en effektiv återhämtning och återuppbyggnad efter pandemin betonar författarna vikten av samarbete mellan privat sektor och regeringar för att hantera immaterialrättsfrågor i framtiden.

John Denton, ICC:s globale generalsekreterare:
– Snabba framsteg inom sjukvården och en enorm ökning av användningen av digital teknik är bara två exempel på hur innovation och kreativitet kan utgöra små strimmor av positiv utveckling under en annars väldigt utmanande tid för företag globalt. När denna utveckling fortsätter kommer IP Roadmap 2020 att utgöra en fantastisk källa för att förstå förändringar i immaterialrätten globalt, och hur dessa bäst ska bemötas.

I arbetet med att uppdatera IP Roadmap har fler än 100 immaterialrättsexperter från hela världen inkommit med synpunkter. ICC Sveriges immaterialrättskommitté, ledd av advokat Thomas Lindqvist, LINQ Advokatbyrå, har ansvarat för att det svenska näringslivets synpunkter vävts in i publikationen.

Thomas Lindqvist, ordförande ICC Sveriges immaterialrättskommitté:
– Allt större del av värdet i företag kan härledas till dess immateriella tillgångar. Att beslutsfattare i företag har en grundläggande förståelse för hur dessa kan skyddas, och vilka strategiska fördelar det har blir därför allt viktigare. IP Roadmap är ett pedagogiskt och lättillgängligt verktyg för att snabbt få insyn i hur immaterialrätten förändras globalt, och hur den spelar in på flera centrala områden som beskattning, digitalisering och hållbarhet.

IP Roadmap 2020 är den 14:e upplagan och kommer att översättas till flera språk för att underlätta användningen. Publikationen är gratis och kan laddas ner på ICC:s webbsida.