Nya ICC-rapporter vägleder parter genom tvistlösning

Sedan ICC:s Skiljedomstol grundades för 100 år sedan har många nya tvistlösningsmetoder vuxit fram, och det kan vara svårt att veta vilken man ska välja. Tillvägagångssättet har dessutom förändrats, och på senare år har branschen rört sig mot en mer flexibel syn på skiljedomstribunalers roll för att hjälpa parter att nå förlikning utanför förfarandet. I syfte att vägleda parter genom de val de ställs inför har vår globala kommission Arbitration and ADR nu lanserat två nya rapporter.

Guide on Effective Conflict Management vägleder parterna kring hur de väljer rätt tvistlösningsmetod och vilka frågor de bör ställa sig. Guiden syftar också till att hjälpa parterna att minska risken för upptrappad konflikt samt, när tvister ändå uppstår, effektivt lösa dem och hålla nere kostnader såväl före som efter förfarandet. Genom guiden får parterna en beskrivning av de olika tvistlösningsmetoder som ICC tillhandahåller och exempel på hur dessa kan användas antingen separat eller i kombination.

Report on Facilitating Settlement in International Arbitration ger förslag på hur parter kan nå förlikning och därmed bevara parternas affärsrelation även efter att ett skiljeförfarande inletts. Rapporten presenterar metoder som tidigare visat sig effektiva såsom återkommande planeringssammanträden (case management conferences), att dela upp tvisten samt att tillhandahålla medling under förfarandets gång.

Båda rapporterna riktar sig till en bred målgrupp, från SME-företag till multinationella bolag, liksom externa jurister såsom skiljedomare och medlare som använder ICC:s tvistlösningstjänster. Rapporterna kan laddas ner kostnadsfritt via ICC:s globala hemsida »

Om ICC:s kommission Arbitration and ADR
ICC:s globala kommission Arbitration and ADR följer utvecklingen inom skiljedom och alternativ tvistlösning och ansvarar för att ICC:s regelverk på området hålls uppdaterade. Sedan 2022 är Aisha Nadar, Counsel, Advokatfirman Runeland, vice ordförande för kommissionen. I Sverige sker arbetet med att samla in inspel till kommissionen genom ICC Sveriges Skiljedomskommitté, ledd av Therese Isaksson, Partner, Westerberg & Partners, och Patricia Shaughnessy, docent, Stockholms Universitet.

två publikationer om tvistlösning överlappar varandra mot en blå bakgrund