ICC: s strävan att upprätthålla en informativ och aktuell närvaro internationellt framgår bl.a. av de senast utgivna publikationerna, nämligen:

  1. ICC Model Contract: International Consulting Services,
  2. Dispute Prevention and Settlement through Expert Determination and Dispute Boards, och
  3. Making Money with Incoterms®2010

Dessa publikationer, inom tre helt olika områden, härleds från ICC-kommissionens, institutioners och enskilda internationella experters arbete.

En kort genomgång av dessa tre publikationer följer här.

ICC Model Contract: International Consulting Services

Vid förhandlingar av konsultavtal i utlandet, är en av de största svårigheterna bristen på standardbestämmelser för avtal av denna typ. Konsultavtal regleras sällan av särskilda lagbestämmelser.

Företag som vill expandera sin verksamhet till en ny utländsk marknad behöver ofta vägledning i en rad frågor relaterade till den nya marknaden, inklusive varumärkespromotion, marknadsundersökningar eller lokala försäljningskampanjer. ICC har utarbetat detta modellavtal för att ge sådana företag och deras rådgivare en internationellt tillämplig, rättvis och balanserad mall.

Med boken kommer en USB-nyckel som innehåller hela texten på modellen och dess bilagor, så att du enkelt kan anpassa kontraktet till ditt specifika fall. Om parter inte behöver skapa egna specialavtal kan de använda hela modellen, som har utformats för att säkerställa balans för båda sidor.

För mer information, klicka här.

Dispute Prevention and Settlement through Expert Determination and Dispute Boards

(Detta är Dossier XV från ICC Institute of World Business Law)

Verktyg för tvistlösning behövs i allmänhet inte förrän företag och deras juridiska rådgivare hamnar i en dålig situation. Denna bok handlar om förebyggande åtgärder man kan göra samt lösning genom att använda specifika metoder: expertråd och tvistekommittéer. Dessa två metoder används ofta av det internationella näringslivet för att minska risken för att vara involverad i utdragna och dyra konflikter.

13 internationella experter delar med sig av sin kunskap och erfarenhet av effekten av tillämplig lag, avtalsfrågor, procedurfrågor och förhållandet mellan expertråd eller tvistekommittéer å ena sidan och rättstvister och skiljeförfaranden å andra sidan.

Specifika ämnen som behandlas i boken inkluderar utmaningarna av expertråd i M ​​& A-transaktioner, expertutlåtanden av bokföringsföretag med verkliga exempel samt ICC: s tvistrådsregler, lösning av tvister enligt FIDIC-formuläret för kontrakt och senaste rättspraxis i tvistekommittéer.

Bra läsning för advokater och rådgivare internt.

För mer information, klicka här.

Making Money with Incoterms®2010

Denna nya publikation av Arthur O ‘Meara fokuserar på den strategiska användningen av reglerna för inköp och försäljning.

I de flesta förhandlingar om import och export diskuteras fyra primära områden av köpare och säljare:

  • Varorna under transporten,
  • Överföring av risk eller ansvar,
  • Titelöverföring, och

Boken behandlar strategi och taktik för att förhandla om minimering av slutkostnad och maximering av vinst för både internationella och inhemska transaktioner, både ur köparens och säljarens intresse.

Boken vänder sig till den stora gruppen av importörer och exportörer: de som säljer varor antingen som LCL eller i containers.

För mer information, klicka här.