Nyligen presenterade USA:s president Donald Trump ett avtal som öppnar för ökade exporter av amerikanskt kött till EU. ICC:s generalsekreterare, Susanna Zeko, uttalade sig med anledning av detta i Dagens Nyheter.

Ställt mot ett scenario där USA verkställer tidigare hot om tullar på europeiska bilar är avtalet positivt, då det kan tina upp den spända relationen mellan EU och USA. Samtidigt riskerar avtalet att långsiktigt skada världshandeln. Detta då det bilaterala avtalet sker på bekostnad av import från andra länder som Australien, Argentina och Uruguay.

Vi ser nu än en gång hur den internationella regelbaserade världsordning som växte fram efter andra världskriget med världshandelsorganisationen i spetsen idag är utmanat och ifrågasatt. Detta multilaterala system har bidragit kraftfullt till stabilitet, tillväxt och ekonomisk utveckling genom minskad protektionism och ökad handel, lyft miljontals ur fattigdom och lett till en fredligare värld. Den utveckling vi nu ser tecken på grundar sig på bilaterala överenskommelser och den starkes rätt och hotar att leda till minskad internationell handel, en lägre grad av internationella investeringar och lägre tillväxt.

Avtalet måste godkännas av Europaparlamentet, men har ännu inte presenterats där.