Utvecklad av företag för företag utgör Internationella Handelskammarens, ICC, nya visselblåsarvägledning en unik sammanställning av konkreta råd om upprättandet av effektiva visselblåsarsystem. Vägledningen som lanseras idag är ett praktiskt verktyg som hjälper företag att säkerställa att anställda tryggt kan rapportera risker i verksamheten utan oro för motåtgärder från arbetsgivaren.

Anställda i ett företag är ofta de första att upptäcka risker för eller faktiska oegentligheter i en verksamhet och är därmed både värdefulla informationskällor och väl placerade för att hantera problem innan de orsakar allvarlig skada på antingen företaget eller samhället. Utan ett effektivt visselblåsarsystem finns dock risk att problem inte rapporteras in av rädsla, oavsett om den är befogad eller ej, för att drabbas av motåtgärder från arbetsgivaren.

ICC Guidelines on Whistleblowing publicerades för första gången 2008, men har nu uppdaterats för att bättre harmoniseras med andra internationella visselblåsarstandarder, såsom EU:s visselblåsardirektiv från 2019 och ISO 37002 Guidelines on Whistleblowing Management Systems. Arbetet har letts av Hema Lehocky, Chief Ethics and Compliance Officer på AFRY och Manuel Castelõ Branco, Counselpå Linklaters.

ICC:s Visselblåsarvägledning riktar sig till företag av alla storlekar och från alla sektorer. Vägledningen är tydlig med att alla visselblåsarsystem måste vara en aktiv del av organisationskulturen och att det inte finns något enskilt system som passar alla verksamheter. Användare får praktisk vägledning gällande hur företag kan upprätta robusta visselblåsarsystem som ett led i sitt antikorruptionsarbete. Bland annat hjälper den företag att utvärdera huruvida visselblåsarsystemet ska bygga på anonym rapportering från anställda, acceptera anmälningar från externa aktörer och/eller en bredare allmänhet.

Hema Lehocky:

– Ett visselblåsarsystem kan inte fungera isolerat – det måste vara en del av ett löpande arbete för att bygga en robust etisk grund som uppmuntrar anställda att slå larm vid tecken på oegentligheter. Företag blir idag bedömda på hur de hanterar visselblåsare och hur väl de hanterar inkomna rapporter och orosanmälningar.

Susanna Zeko, generalsekreterare, ICC Sverige:

– Ett välfungerande visselblåsarsystem är en grundläggande del för att företag ska bygga trovärdighet och tillit hos såväl anställda som konsumenter. ICC var tidiga med att utveckla olika typer av verktyg för att motverka korruption och andra risker i företag. På senare år har vi sett flera olika regelverk på området växa fram, och ICC:s Visselblåsarvägledning hjälper företag att orientera sig bland dessa.

Ladda ner ICC Guidelines on Whistleblowing här »