Vi publicerar nu den årliga Trade Register Report, en rapport som undersöker trade finance-branschen och som används som verktyg för att utvärdera globala risker för internationell handel och exportfinansiering. Med data från de senaste tio åren visar rapporten att finansiering via trade finance fortsatt utgör en låg risk.

I årets upplaga har rapporten även fått ett mer framåtblickande perspektiv, och målar upp scenarion för olika effekter som Covid-19 kan få på den globala ekonomin. Sett över de olika scenarierna gör författarna bedömningen att den globala handeln kan falla med någonstans mellan 11–30 procent under 2020.