PRESSMEDDELANDE

Sharm el-Sheikh/Stockholm | 15 november 2022

Ny rapport utforskar konkurrensrättens nedkylande effekt på klimatsamarbeten

  • Oro för rättsliga följder har återkommande gånger hindrat företag från att samarbeta, skriver Internationella Handelskammaren, ICC, i en ny rapport.
  • Rapporten som lanseras vid ett evenemang vid COP27 idag innehåller konkreta fall där företag valt bort samarbeten om legitima klimatinnovationer av oro för konkurrensrättsliga följder.
  • Rapporten innehåller även rekommendationer till konkurrensmyndigheter, samt en lista av do’s and don’ts för företag.

För att accelerera klimatomställningen kommer samarbeten, mellan företag och över sektorer, att vara avgörande. I dag är dock verkligheten att konkurrensrätten många gånger försvårar och förhindrar hållbarhetssamarbeten, vare sig det handlar om regelrätta förbud i lagstiftningen eller en osäkerhet och rädsla hos företag att göra fel.

I ICC:s nya rapport When Chilling Contributes to Warming – How Competition Policy Acts As a Barrier to Climate Action ges exempel på hur företag påverkas, rekommendationer på hur konkurrensmyndigheter kan tackla problemet och Dos and Don’ts för företag att tänka på när man ingår hållbarhetssamarbeten.

Bland annat behöver konkurrensmyndigheter erbjuda vägledning kring s.k. safe harbor-regleringar och hur mycket man är villig att göra avsteg från konkurrensregler för att möjliggöra en grön omställning. Att säkerställa att det finns rättspraxis för att dra upp en skiljelinje mellan vad som är tillåtet och inte, och överväga förhandsauktorisering för avtal som kan trigga konkurrensmyndighetens varningssystem är ytterligare rekommendationer som ges i rapporten.

Medlemmar i ICC Sveriges Konkurrenskommitté som varit aktiva i utvecklingen av rapporten:

  • Per Karlsson, Partner och grundare, Advokatfirman Per Karlsson & Co AB
  • Karin Roberts, Advokat, Advokatfirman Delphi
  • Ian Rose, Vice President Compliance, Volvo Trucks
  • Sarah Hoskins, ledamot av vår Hållbarhetskommitté och Head of Sustainability, Mannheimer Swartling

Rapporten lanseras officiellt vid ett direktsänt lanseringsevent på COP27 under tisdagen, kl. 12.30–13.30 svensk tid. Sändningen sker på ICC:s COP27-plattform Make Climate Action Everyone’s Business.

ICC:s roll i FN:s klimatförhandlingar:
I samband med att UNFCCC 1992 antogs utsågs ICC till officiell fokalpunkt för näringslivets förhandlingsgrupp, Business and Industry NGOs (BINGO). När parterna i konventionen årligen träffas för förhandlingar på COP har ICC därför en framträdande roll och ansvar för att föra det globala näringslivets talan i förhandlingsrummet. I ansvaret ingår också att hjälpa näringslivet att orientera sig i förhandlingsfrågorna, ackrediteringar och praktikaliteterna kring deltagande i konferensen.

Kontakt: Kajsa Persson-Berg, kommunikationsansvarig och ledningskoordinator, kajsa.persson-berg@icc.se, tel. +46 (0) 8 76 103 7878