Global Dialogue on Trade ska utgöra en plattform och ett konkret stöd till de pågående förhandlingarna mellan WTOs medlemsländer om hur man ska stärka det multilaterala handelssystemet. Initiativet lanserades tidigare idag av ICC med stöd av WTO och OECD.

Initiativet öppnar för dialog mellan multilaterala institutioner, tankesmedjor och företag från hela världen. Plattformen kommer, efter en första insamling av aktuella teman för diskussion, att utvärdera vilka delar av det existerande ramverket som fungerar, och vilka som skulle behöva förbättras för att hjälpa WTO att effektivt hantera de utmaningar som finns för internationell handel idag.

Insamlingen av inledande teman kommer att avslutas den 31 oktober. Därefter hålls i november de första tre dialogerna via den digitala plattformen.

Fler än 100 företag från olika sektorer och delar av världen, tillsammans med ett stort antal tankesmedjor, har bjudits in att delta i dialogen.

ICCs generalsekreterare John Denton:

Det är näringslivet som driver internationell handel och det bör därför också bidra till att forma det regelverk som styr gränsöverskridande affärer. The Global Dialogue on Trade som lanseras idag, underlättar för företag att bli en konstruktiv partner i de pågående förhandlingarna om reform.

WTOs generaldirektör Roberto Azevedo:

Det är utmanande tider för handeln. Ökande spänningar mellan stora ekonomier riskerar att underminera både den ekonomiska återhämtningen globalt och det multilaterala handelssystemet. Därför kan vi inte bara luta oss tillbaka. Alla som tror på ett regelbaserat multilateralt handelssystem måste höras. Det är särskilt viktigt i debatten om WTOs framtid och hur organisationen kan förbättras för att hantera kommande utmaningar. Näringslivets röst borde höras i debatten. Jag välkomnar därför detta initiativ.

Gå direkt till Global Dialogue on Trade >>>