Som producenter av varor, tjänster och arbetsmöjligheter har företag en central roll att spela i flyktingars ekonomiska integrering i samhället. Nu lanseras en ny plattform för att företag dels ska få stöd och inspiration till nya initiativ som gynnar integrationen, dels visa upp goda exempel.

Enligt en studie från UNHCR uppgick antalet flyktingar i världen till 26 miljoner under 2019. För att skapa långsiktigt hållbara lösningar för de personer som tvingats fly och för de samhällen de flytt till krävs fungerande integration.

För att hjälpa företag har ICC, i samarbete med Europeiska investeringsbanken (EIB), Dansk Industri (DI), Världsbanken och FN:s flyktingorgan (UNHCR), nu lanserat webbportalen Private Sector for Refugees (PS4R). Genom PS4R kan företag och organisationer visa upp exempel på samarbeten mellan offentlig och privat sektor för att integrera flyktingar och migrantarbetare i den globala ekonomin.

Portalen kommer att dela initiativ och erfarenheter från civilsamhälle, företag och näringslivsorganisationer såväl som nationella och internationella utvecklingsorgan. Bland befintliga exempel finns initiativ för att koppla samman investerare med flyktingägda företag och en mobil plånbok för personer som saknar tillgång till banktjänster.

Redan 2019 gick ICC, EIB, DI, Världsbanken och UNHCR samman för att samla aktörer inom områdena utvecklingsfinansiering, mänskliga rättigheter och näringsliv för att överbrygga klyftan mellan mänskliga rättigheter och utvecklingsarbete å ena sidan, och kommersiellt drivna affärsverksamheter å andra sidan. Genom att förena dessa kan partnerskap möjliggöra för företag att tillhandahålla praktiska lösningar för att stötta och stärka flyktingar till att bli delaktiga i sina nya hemorter. Det är detta samarbete som nu utmynnat i webbportalen.

John Denton, ICC:s globala generalsekreterare:

– Under rådande situation, med en global kris för såväl hälsa som ekonomi, är det viktigare än någonsin att vi kommer ihåg de mest utsatta – inte minst flyktingar och migrantarbetare. Jag är stolt över viljan i ICC:s globala nätverk att bidra till att flyktingars och migranters behov tillgodoses genom innovativa projekt och partnerskap. PS4R-portalen kommer att öppna dörrar för fler att delta i kunskapsutbyten och att samarbeta med likasinnade parter.

Genom portalen kan man också ladda ner PS4R Charter of Good Practice on the Role of the Private Sector in Economic Integration of Refugees. Dokumentet erbjuder vägledning och principer för hur företag kan bidra till integrationen av flyktingar och migranter, bland annat genom entreprenörskap, investeringar, anställningar samt produkter och tjänster.

Den 10 november arrangerar organisationerna bakom PS4R det digitala evenemanget ”From knowledge to operations: How the private sector is adapting its work with refugees in the context of Covid-19″ för att fördjupa diskussionerna om hur näringslivet kan förändra sitt arbete för att tillgodose särskilda behov från flyktingar och migranter som uppstått under Covid-19.

Som ett av 100 särskilt utvalda projekt kommer PS4R att presenteras under årets upplaga av Paris Peace Forum, vilket äger rum digitalt mellan 11–13 november.

För att få veta mer och involvera ditt företag:

  • Skicka exempel på hur ditt företag arbetar för ökad integration till Emma Nordin, medlemskoordinator, ICC Sverige
  • Anmäl dig till webinariet From knowledge to operations: How the private sector is adapting its work with refugees in the context of Covid-19 via den här länken. Webinariet äger rum den 10 november kl 15–17 (CET)
  • Anmäl dig till årets upplaga av Paris Peace Forum som äger rum digitalt den 11–13 november.