Beskattning av den digitala ekonomin har blivit en viktig punkt på den globala skatteagendan tack vare den snabba digitaliseringen. Digitaliseringenskapar nya möjligheter till global tillväxt och revolutionerar sättet på vilket företag agerar. Tekniska framsteg stimulerar innovation i affärsmodeller, företagsnätverk och kunskapsöverföring. Samtidigt underlättas tillgången till internationella marknader för alla typer av företag; stora och små, gamla och nya.

Många olika förslag på tillvägagångssätt för att möta de nya behoven har presenterats. ICC stödjer en ingång med fokus på harmonisering för att försäkra att internationella skatteregler förblir relevanta och applicerbara i en digitaliserad ekonomi. Rekommendationen är också att alla förändringar av det internationella regelverket bör ske genom ett omfattande, sammanhängande och samordnat tillvägagångssätt. Christian Kaeser, ordförande i ICC:s skattekommission och Global Head of Tax på Siemens understryker att konsensus och en bred förankring bland länder kommer att bidra till mer långsiktiga och hållbara lösningar.

ICC har samlat en grupp företagsexperter på skatteområdet för att utveckla ett ramverk som beslutsfattare kan använda vid fastställandet av internationellt etablerade skatteprinciper. Ramverket är avsett att hjälpa till att definiera en lämplig skatteram för den digitaliserade ekonomin och att uppmuntra till affärsverksamhet, skapande av arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt.

Här finns ytterligare information om ICC:s ståndpunkt i frågan.