Rättsväsendet har blivit noggrannare med att hålla fastighetsägare ansvariga för illegala aktiviteter som sker i deras lokaler. För att motverka förfalskade varor på marknaden har ICC:s Business Action to Stop Counterfeiting and Piracy (BASCAP) lanserat guiden Best practices for Landlords, Governments and Enforcement Agencies, som riktar sig till både rättsväsende och fastighetsägare.

Genom att tillhandahålla plats för tillverkning, lagring och försäljning spelar fastighetsägare en viktig roll för handel. Även personer som säljer förfalskade varor är beroende av att ha någonstans att förmedla sina illegala, och ibland farliga, varor till omvärlden, och fastighetsägare löper därför risk att bidra till den illegala handeln med förfalskade varor.

Några av de best practices som listas i guiden är tydlighet i kontraktet, att ha kännedom om vilka man hyr ut till samt att kontinuerligt utföra kontroller. Guiden innehåller även modellklausuler som kan skrivas in i hyreskontraktet och säkerställa fastighetsägarens rättigheter vid upptäckt av kriminell verksamhet, samt vägledning för beslutsfattare och rättsväsende.

Best Practices for Landlords, Governments and Enforcement Agencies kan laddas ner gratis här>>>