Affärsmodeller är i allt större utsträckning beroende av insamling och användning av data för att företag ska kunna utveckla och målgruppsanpassa sina tjänster. Genom spridningen av mobil teknologi har nya möjligheter för marknadsföring skapats, och många av dessa plattformar – appar, spel, tjänster – är reklamfinansierade. För att konsumenter ska ha förtroende för att företagen inte missbrukar den data de får tillgång till, är det viktigt att det finns tydliga etiska regler att förhålla sig till. ICC har därför lanserat ”ICC Guide for Responsible Mobile Marketing Communications”, ett verktyg för självreglering som ger vägledning och underlättar en harmoniserad tillämpning. Guiden innehåller bland annat vägledning om marknadsföring genom SMS, appar och s.k. push-notiser.

Ladda ner den nya guiden här>>>

ICC arbetar för att underlätta affärsverksamhet, bl.a. genom att utveckla verktyg för självreglering. Redan 1937 publicerades den första utgåvan av ”ICC:s Regler för Reklam och Marknadskommunikation” (Marknadsföringskoden), vilken idag utgör en global standard. I Sverige används Marknadsföringskoden av Reklamombudsmannen vid bedömningar av olika fall. ICC Academy lanserade tidigare i år en webbkurs om etik i marknadsföring. Kursen tar två timmar och är gratis. Mer information finns på ICC Academys hemsida.