Det här är Molly. Molly är förvirrad. För trots att Molly känner till en hel rad bra lösningar på klimathotet går det inte att skala upp dem på grund av olika hinder. Varför tar politiker inte bara bort dessa hinder så att vi tillsammans kan lösa klimatkrisen? Filmen Trade for People, Planet & Prosperity har producerats av Crisp Film för ICC Sverige som ett led i vårt arbete med att uppmärksamma de många policyåtgärder som går att vidta här och nu för att snabba på den gröna omställningen.