EUs dataskyddsförordning försvårar dataflöden, är otydlig och kan ge stränga böter om företag bryter mot de inte helt tydliga reglerna. Det var en del av budskapet från John Boswell, chefsjurist på SAS Institute, som på ett seminarium i veckan pratade om betydelsen av data och dataflöden – och problem och möjligheter för flödena till följd av den nya dataskyddsförordningen. Seminariet arrangerades av ICC Sweden och SAS Institute.

John Boswell sammanfattade GDPR som att persondata endast kan hanteras om den person som berörs har gett sin tillåtelse till specifikt syfte. Insamlad data ska vara för ett legitimt och särskilt syfte och får inte återanvändas för andra ändamål, eller lagras under en längre tid.  Individer har rätt att veta hur, var och varför data hanteras. Han diskuterade också ”rätten att bli bortglömd” enligt den nya EU-förordningen. Den innehåller mer utförliga regler om att man kan få sina personuppgifter raderade.

John Boswell uppmanar alla företag att noga se över de praktiska detaljerna relaterat till sin datahantering och skapa en tydlig infrastruktur för hanteringen av data och för möjligheten att verkligen ge individer den information de har rätt till.

John Boswell illustrerade hur användningen av data kraftigt ökat, bland annat har användningen av internet ökat med 21 % under 2014, medan befolkningsmängden endast steg med 1,6%. Varje minut sker 4 000 000 sökningar på Google och 204 000 000 mejl skickas.

John Boswell återgav forskning från Harvard Business Review där slutsatsen är ”Databaserade beslut är bättre beslut – så enkelt är det.” John gav fler konkreta exempel på användningsområden för data inom samhällsanalys, exempelvis för hälsa och miljö.

Lena Johansson, generalsekreterare ICC, belyste ICCs position och vikten av fria dataflöden för företagens dagliga verksamhet. Dataflöden möjliggör en analys t.ex. av funktionaliteten hos sålda produkter – och används för att utveckla produkter och tjänster och effektivisera företagens verksamhet. De ger dock också enorma möjligheter för både företag och andra samhällsaktörer att utveckla funktioner av bredare samhällsnytta, för energieffektivitet, klimat, arbetsmiljö osv. Inskränkningar i flödet av data får inte i onödan begränsa dessa möjligheter.

Ta del av aktiviteterna som ägde rum på Twitter samt se bilder från seminariet här.