Pressmeddelande 29 september 2021

Vid en paneldiskussion i Världshandelsorganisationen, WTO, idag lanserar ICC:s globale generalsekreterare John Denton ett nytt policypapper med det globala näringslivets prioriteringar för WTO.  

Genom 27 konkreta rekommendationer pekar ICC ut hur Världshandelsorganisationen, WTO, kan utvecklas och stärkas för att bättre leverera handelsregler som fungerar för modern handel. Genom att fokusera på fem övergripande områden pekar papperet ut hur de olika åtgärdsförslagen bidrar till att reformera WTO, utveckla den digitala ekonomin och förbättra handelns förutsättningar att ytterligare bidra positivt till såväl miljö som global hälsa utan att lämna någon utanför. Syftet är att tydliggöra det globala näringslivets prioriteringar för delegater till WTO:s tolfte ministerkonferens, MC12, som äger rum den 29 november–3 december i år.

Rekommendationerna är utvecklade i samråd med hela ICC:s globala nätverk av företag och organisationer från drygt 90 länder. ICC Sverige har varit ledande i utvecklandet av dessa rekommendationer genom dess Handels- och investeringskommitté som samlar svenska företag av alla storlekar.

Policypapperet lanseras i samband med en paneldiskussion vid WTO Public Forum där John Denton och WTO:s generaldirektör Ngozi Okonjo-Iweala deltar.

Ulf Pehrsson, VP Government and Industry Relations, Ericsson, och ordförande för ICC Sveriges kommitté Handel och investeringar:

– När WTO grundades var en viktig funktion att säkerställa att företag kunde börja handla på nya marknader med lika villkor som inhemska företag. Genom åren har diskussionerna glidit allt längre ifrån marknadstillträde och vi har sett hur länder implementerar åtgärder som hindrar företag att etablera sig, inte minst när det gäller digital handel och handel med tjänster. Här måste WTO back to basics och diskutera hur man säkerställer att världshandeln sker på en verkligt global öppen marknad.

Susanna Zeko, generalsekreterare och VD, ICC Sverige

– WTO:s syfte är att underlätta och främja handel genom att bland annat ta hand om de globala handelsreglerna. De senaste tjugo åren har handeln utvecklats avsevärt medan de internationella reglerna inte uppdaterats för att spegla utvecklingen. Vi kan inte längre vänta på att beslut om nya regler och uppdateringar ska diskuteras år efter år. Därför lanserar vi idag 27 konkreta rekommendationer på hur WTO bättre kan leva upp till sitt syfte. Jag hoppas att WTO:s 164 medlemsländer tar till sig av de här rekommendationerna för de är utvecklade av oss som faktiskt deltar i internationell handel och använder reglerna – det globala näringslivet.

Klicka här för att ladda ner rekommendationerna: Global Business Priorities for the WTO

Kontaktperson: Kajsa Persson-Berg, kommunikationsansvarig, kajsa.persson-berg@icc.se, tel. 0761037878