Tillsammans med Rädda Barnen och Skandia anordnar ICC Sweden ett event i Almedalen med fokus på näringslivets roll gällande marknadsföring och barns rättigheter. Eventet äger rum tisdagen den 5 juli 14:30-15:30 i Skandias Trädgård.

Marknadsföring ska respektera och främja barnets rättigheter. Näringslivet måste därför vidta särskild aktsamhet i marknadsföring som riktas till barn, visar barn och visas i media som riktar sig till barn. Ansvaret går bortom lagstiftningen och utmanas av ökad kommunikation i digitala medier. Som världens största näringslivsorganisation arbetar ICC bland annat med att utveckla självreglering genom uppförandekoder som sätter standarder och praktiska regler. Redan 1937 publicerade ICC första upplagan av ICCs Marknadsföringsregler, innehållande regler som ligger i linje med det utökade näringslivsansvar som princip 6 i FN:s Barnrättsprinciper betonar. Barnrättsprinciperna är framtagna av FN:s Global Compact tillsammans med Rädda Barnen och Unicef och består av 10 principer skapade för att hjälpa företag att ta ett större ansvar för barns rättigheter.

I Almedalen kommer det under ICCs seminarium diskuteras vad ansvaret för främjandet av barns rättigheter innebär i praktiken, hur ansvaret definieras i ICCs Marknadsföringsregler och hur företags efterlevnad av reglerna prövas av Reklamombudsmannen. Vidare diskuteras hur och varför ökad kommunikation i digitala medier ställer högre krav på företag att vidta aktsamhet.

Medverkande är Elisabeth Dahlin, Generalsekreterare för Rädda Barnen, Elisabeth Trotzig, Reklamombudsman, Gunilla Welander, jurist, Reklamombudsmannen samt Johanna Nylander, ansvarig för samhällsfrågor vid Dataspelsbranschen. Seminariet modereras av Susanna Zeko, ICC Sweden.

Läs mer om eventet här.