Nya Zeelands Handelsminister Todd McClay och ambassadör David Taylor, baserad i Bryssel, besökte i fredags ICCs kontor för diskussioner med Lena Johansson, generalsekreterare ICC Sweden. Ämnet var förstås handel och framförallt möjligheter med och förutsättningar för ett frihandelsavtal mellan EU och Nya Zeeland.

Handelsutbytet mellan våra länder består i huvudsak i ett utbyte av bilar och vin, var den öppnande repliken från Ministern, men det är i verkligheten så mycket mer än så. Lena Johansson poängterade hur handelshinder blivit alltmer skadliga genom produktionens internationalisering. Minister McClay lade till att inte bara exportföretag gynnas, utan även de många företag som servar exportföretagen.

Eftersom NZ liksom Sverige är ett frihandelsinriktat land är våra utgångspunkter ganska lika. Vi jämförde under mötet hur debatten om handel och handelsavtal utvecklas i de båda länderna och i EU. Ekonomiska problem och kriser påverkar i viss mån debatten, liksom globaliseringen och de många frihandelsavtal som både EU och NZ har slutit. Vi var eniga om det stora behovet av att påminna om hur handel, investeringar och företagande skapar jobb och utveckling – i media och i våra kontakter med allmänheten.

Ambassadör Taylor räknade upp tre områden där han menar att Nya Zeeland och Sverige gemensamt ligger i täten: miljötänk inom produktion, t ex hållbar timmerproduktion, minskar användandet av fossila bränslen och självständighet genom förnybar energi.

Slutligen diskuterade vi NZs export av jordbruksprodukter och den svenska diskussionen om köttproduktion och klimateffekter.