Digitaliseringen har skapat helt nya möjligheter att marknadsföra sig. Det menade en enig panel under ICC:s seminarium om marknadsföring i en digital era under onsdagen. Panelen, bestående av Carl Wåreus, Google, Damon Razazi, Mapiful och Fredrik Andersson, KRY, menade också att det finns stora fördelar med att marknadsföring, genom digitalisering, idag är relativt enkel att skala upp och sprida även utanför nationsgränser. Tack vare detta kan nya sorters företag växa fram, då de utan större resurser kan befinna sig på en internationell marknad. Man sparar tid och pengar, och kan därmed ha råd att testa olika metoder, menade panelen, som modererades av Beata Wickbom, digital strateg och grundare av HejDigitalt!

Syftet med seminariet var att diskutera vilka möjligheter och utmaningar som den digitala eran för med sig – och hur företag säkerställer att de agerar etiskt när nya metoder blir tillgängliga.

I och med digitaliseringen har det också blivit möjligt att samla in information om konsumenterna och specialisera sin marknadsföring mot en målgrupp. Damon Razizi från Mapiful poängterade dock vikten av att ha en fingertoppskänsla för att inte förstöra konsumenternas förtroende. Panelen var också enig om att data om konsumenter, som t.ex. mailadresser, inte är särskilt intressant i sig. Det är snarare  aggregerad information om konsumentbeteenden som är det värdefulla när företag tittar på data.

Seminariets andra panel bestod av Daniel Strandberg, Troot Network, Daniel Redgert, Redgert Comms och influencern Sandra Beijer. De gav inblick i hur marknadsföring i en digital era går till i praktiken, vad företag gör bra och vad de ibland missar. Även i denna panel betonades vikten av att vara lyhörd när man marknadsför och vikten av att skapa ett förtroende mellan konsument och företag. Särskilt marknadsföring i sociala medier bör bygga på autenticitet. Relationen mellan influencer och följare är ofta personlig och därför krävs att marknadsföringen är relevant för influencerns målgrupp. Företag måste därför våga släppa in influencers redan i ett tidigt skede så att dessa kan utforma de önskade budskapen på ett sätt som passar deras specifika kanaler.

Lena Johansson, generalsekreterare på ICC, presenterade därefter ICC:s uppdaterade marknadsföringskod. Koden, som i över 80 år har hjälpt företag att marknadsföra sig etiskt och ansvarsfullt, har nyligen reviderats för att bättre passa in i ett digitaliserat reklamlandskap. I Sverige används den bland annat av Reklamombudsmannen i deras granskningar. Elisabeth Trotzig, Reklamombudsmannen, rundade därefter av seminariet med att ge praktiska exempel på hur företag bör tänka när de ska marknadsföra sig på digitala plattformar för att hålla en ansvarsfull och etisk standard.