PRESSMEDDELANDE
STOCKHOLM/PARIS

MARIA MOSSENBERG VICE ORDFÖRANDE I INTERNATIONELL MARKNADSFÖRINGSKOMMISSION

Maria Mossenberg, Director of Corporate Affairs & Engagement, L’Oréal Norden, har utsetts till ny vice ordförande i Internationella Handelskammarens (ICC) globala kommission Marketing and Advertising. Som vice ordförande blir Maria ledande i kommissionens arbete med att utveckla och uppdatera globala standarder för ansvarsfull marknadsföring.

Genom Marias nya roll stärks det svenska näringslivets roll och inflytande i den globala policyutvecklingen. Sedan hösten 2021 är Maria även ordförande för ICC:s svenska Marknadsföringskommitté och ansvarar där för arbetet med att från svensk sida bevaka utvecklingen på marknadsföringsområdet internationellt och samla in det svenska näringslivets synpunkter till ICC:s globala arbete.

Ett av den internationella kommissionens huvudsakliga arbetsområden är att bidra till utvecklingen och uppdateringen av ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation (Marknadsföringskoden), vilket är ett internationellt erkänt ramverk som hjälper företag att säkerställa att deras marknadskommunikation är etisk och ansvarsfull. Marknadsföringskoden ligger också till grund för lagstiftning och etiska bedömningar av marknadsföring genomförda av självreglerande prövningsorgan världen över. I Sverige tillämpar Reklamombudsmannen (RO) ICC:s Marknadsföringskod i sin granskning av reklam.

Marknadsföringskoden täcker även in särskilda regler för marknadskommunikation kopplat till barn och ungdomar, livsmedel och dryck, alkoholreklam samt miljö och klimat. Nyligen uppdaterades riktlinjerna för ansvarsfull marknadskommunikation om miljö och klimat, ett regelverk som i Sverige översatts och paketerats till en digital utbildning för alla involverade i hållbarhetsarbete och marknadsföring.

Maria Mossenberg:
– Jag är mycket hedrad och glad över detta uppdrag och förtroendet från såväl svenska som globala Internationella Handelskammaren och jag ser fram emot att bidra till arbetet i ICC:s globala marknadsföringskommission. Ansvarsfull marknadsföring är något som ligger mig varmt om hjärtat och är en viktig fråga jag har haft förmånen att arbeta med under många år, dels som aktiv i Sveriges Annonsörer, samt i egenskap av styrelseledamot i Reklamombudsmannen. Vårt sätt att kommunicera är under konstant förändring och gränserna förflyttas. Det är viktigt att etiken i marknadsföringen bibehålls, och att företag världen över verkar för fortsatt förtroende för kommunikationen. Det tjänar vi alla på.

Henrik Blomqvist, tf generalsekreterare, ICC Sverige:
– Som vice ordförande i en så tongivande kommission som Marketing and Advertising och med sin långa erfarenhet av självreglering på området är Maria väl positionerad att forma och stärka agendan för ansvarsfull marknadsföring. Från ICC Sverige är vi mycket glada över Marias utnämnande som också innebär att det svenska näringslivets röst stärks när det kommer till global policyutveckling på marknadsföringsområdet.

Kontaktperson: Kajsa Persson-Berg, kommunikationsansvarig, kajsa.persson-berg@icc.se, tel: 0761037878