Varje dag, året runt, sluts miljontals kontrakt världen över. 2016 fick Oliver Hart och Bengt Holmström Nobelpriset (officiellt: Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne) för sina respektive ”bidrag till kontraktsteorin”. Hur kontraktsteori påverkar avtalsutformning i praktiken var temat på det Nobel-inspirerade seminarium som anordnades av ICC och Mannheimer Swartling den 24 januari.

Ordförande för priskommittén, Per Strömberg, inledde seminariet med en redogörelse för pristagarnas forskning. Bengt Holmströms forskning är inriktad på hur kontrakt ska utformas för att säkerställa att aktörerna fullföljer sina uppgifter, bland annat genom konstruktionen av olika incitament. Oliver Harts forskning är inriktad på inkompletta kontrakt, där nyckelfrågan blir fördelning av kontrollrättigheter, då det är omöjligt att på förhand avgöra vilka eventualiteter som kan uppstå.

Efter att publiken tagit del av seminariets teoretiska del, talade Martin Pekkari, Partner – Corporate Commercial Mannheimer Swartling, om mer praktiska aspekter av kontraktsteori i upphandling och outsourcing. Detta följdes sedan upp av Johan Frost Bergman, Fonder och investeringar, Mannheimer Swartling, som talade om hur Holmströms och Harts förståelseramar blir igenkännbara i kontrakt inom företagsstyrning.

Seminariet avrundades med en panel bestående av jurister från Mannheimer Swartling, Sandart & Partners, Electrolux och Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting, som talade om sina egna erfarenheter av kontraktsteorins delar i det dagliga arbetet.

Foton från seminariet hittar du här.

För att läsa mer om Holmströms och Harts forskning, klicka här